Följande uppgifter är obligatoriska för fakturor:

Gällande reparationer godtar MTS Trucking inga fakturor där inte vårt uttryckliga godkännande givits innan utförd reparation.

Obligatorika uppgifter för samtliga fakturor är registreringsnummer på fordon/släp samt referens.
Reparationsdatum skall vara väl synligt. Faktura skall skickas senast tio (10) dagar efter utförd reparation.
Vi föredrar att få våra fakturor med e-post till magnus@mtstrucking.se men hanterar naturligtvis även fakturor i pappersform.